ΠΑΝΟΣ 

Μ.ΚΟΡΑΚΑ 1, (ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΟΥΜΠΕΣ) ΧΑΝΙΑ

Τηλέφωνο: 6932889984-2821097054

E-mail: panosign@otenet.gr

ΤΚ. 73135